Fuzje i przejęcia
Bądźmy w kontakcie
Fuzje i przejęcia
Według statystyk 80% transakcji M&A kończy się niepowodzeniem rozumianym jako niespełnienie zakładanych celów.

Staram się zmniejszać ten udział, tak kierując procesem, aby był jak najbardziej przejrzysty, zorientowany na cele i sprawnie przeprowadzony. Wszyscy wiemy, że Excel przyjmie wszystko, dlatego przekonuję Zarządy, że cyfry są jedynie odzwierciedleniem realnego biznesu, a nie celem samym w sobie.

Prowadząc transakcje M&A zaczynamy od podstaw – głównych celów przejęcia.

Jeżeli będziemy wiedzieć, co chcemy wspólnie osiągnąć i w jakim harmonogramie, będziemy w stanie zaprogramować to w postaci danych, a w rezultacie, sprawdzić na liczbach opłacalność naszych założeń.

Transakcje M&A prowadzę od A do Z, to znaczy od zbudowania strategii, poprzez identyfikację podmiotów, wycenę, negocjacje, aż po closing i późniejszą integrację potransakcyjną.